System drenażu ciężkiego z PEHD i z PP

Rury drenarskie korugowane
TP – w pełni sączące
LP – sączące na 2/3 obwodu
MP – sączące na 1/3 obwodu
http://www.kaczmarek2.pl/drenciez.html

Geowłóknina

Masz pytanie?

Imię i nazwisko lub nazwa firmy.

 

Producenci